Domain Records Lookup

DNS

Results for: eportfolio.nfu.edu.tw (140.130.11.40)
A records

# Name Address Type
1 eportfolio.nfu.edu.tw 140.130.11.40 A