Domain Records Lookup

DNS

Results for: eportfolio.tsu.edu.tw (120.114.1.104)
A records

# Name Address Type
1 eportfolio.tsu.edu.tw 120.114.1.104 A