Domain Records Lookup

DNS

Results for: galitskiy.net (91.196.177.66)
A records

# Name Address Type
1 galitskiy.net 91.196.177.66 A

NS records

# Name Address Type
1 galitskiy.net nsa4.srv53.net NS
2 galitskiy.net nsc1.srv53.net NS
3 galitskiy.net nsa2.srv53.org NS
4 galitskiy.net nsa4.srv53.com NS
5 galitskiy.net nsb1.srv53.com NS
6 galitskiy.net nsd1.srv53.com NS
7 galitskiy.net nsd1.srv53.org NS
8 galitskiy.net nsc3.srv53.com NS
9 galitskiy.net nsb4.srv53.org NS
10 galitskiy.net nsd4.srv53.net NS
11 galitskiy.net nsc3.srv53.org NS
12 galitskiy.net nsb2.srv53.net NS

MX records

# Name Address Priority Type
1 galitskiy.net mail.galitskiy.net 10 MX

TXT records

# Name Address Type
1 galitskiy.net "google-site-verification=6t8YPZxqLMXoxoZZfPtdduEzFt8goK-NmxDOQ36NaVM" TXT
2 galitskiy.net "v=spf1 a mx -all" TXT

SOA records

# Name Address Type
1 galitskiy.net Raw: nsa4.srv53.net. support.dnshosting.org. 1519599489 1800 600 2419200 1800
Primary Name Server: nsa4.srv53.net.
Hostmaster: support.dnshosting.org.
Serial number: 1519599489
Refresh: 0:30:00
Retry: 0:10:00
Expire: 28 days, 0:00:00
Minimum TTL: 1800
SOA