Domain Records Lookup

DNS

Results for: refreshkupi.ml (94.250.248.209)
A records

# Name Address Type
1 refreshkupi.ml 94.250.248.209 A

NS records

# Name Address Type
1 refreshkupi.ml ns1.vboxvm.com NS
2 refreshkupi.ml ns2.vboxvm.com NS

SOA records

# Name Address Type
1 refreshkupi.ml Raw: ns1.vboxvm.com. IlinaEvgeniya88.yandex.ru. 1527757039 86400 7200 2419200 3600
Primary Name Server: ns1.vboxvm.com.
Hostmaster: IlinaEvgeniya88.yandex.ru.
Serial number: 1527757039
Refresh: 1 day, 0:00:00
Retry: 2:00:00
Expire: 28 days, 0:00:00
Minimum TTL: 3600
SOA