Domain Records Lookup

DNS

Results for: wrapo.xyz (216.239.32.21)
A records

# Name Address Type
1 wrapo.xyz 216.239.32.21 A
2 wrapo.xyz 216.239.38.21 A
3 wrapo.xyz 216.239.36.21 A
4 wrapo.xyz 192.64.119.29 A
5 wrapo.xyz 216.239.34.21 A

NS records

# Name Address Type
1 wrapo.xyz dns2.registrar-servers.com NS
2 wrapo.xyz dns1.registrar-servers.com NS

MX records

# Name Address Priority Type
1 wrapo.xyz eforward2.registrar-servers.com 10 MX
2 wrapo.xyz eforward4.registrar-servers.com 15 MX
3 wrapo.xyz eforward5.registrar-servers.com 20 MX
4 wrapo.xyz eforward3.registrar-servers.com 10 MX
5 wrapo.xyz eforward1.registrar-servers.com 10 MX

TXT records

# Name Address Type
1 wrapo.xyz "v=spf1 include:spf.efwd.registrar-servers.com ~all" TXT

SOA records

# Name Address Type
1 wrapo.xyz Raw: dns1.registrar-servers.com. hostmaster.registrar-servers.com. 2017093010 43200 3600 604800 3601
Primary Name Server: dns1.registrar-servers.com.
Hostmaster: hostmaster.registrar-servers.com.
Serial number: 2017093010
Refresh: 12:00:00
Retry: 1:00:00
Expire: 7 days, 0:00:00
Minimum TTL: 3601
SOA