Domain Records Lookup

DNS

Results for: yyyyyyyyyyyyyyyyy.com (198.199.103.225)




A records

# Name Address Type
1 yyyyyyyyyyyyyyyyy.com 198.199.103.225 A

NS records

# Name Address Type
1 yyyyyyyyyyyyyyyyy.com ns1.dreamhost.com NS
2 yyyyyyyyyyyyyyyyy.com ns2.dreamhost.com NS
3 yyyyyyyyyyyyyyyyy.com ns3.dreamhost.com NS

MX records

# Name Address Priority Type
1 yyyyyyyyyyyyyyyyy.com aspmx.l.google.com 10 MX
2 yyyyyyyyyyyyyyyyy.com alt1.aspmx.l.google.com 20 MX
3 yyyyyyyyyyyyyyyyy.com alt2.aspmx.l.google.com 20 MX
4 yyyyyyyyyyyyyyyyy.com aspmx2.googlemail.com 30 MX
5 yyyyyyyyyyyyyyyyy.com aspmx3.googlemail.com 30 MX
6 yyyyyyyyyyyyyyyyy.com aspmx4.googlemail.com 30 MX
7 yyyyyyyyyyyyyyyyy.com aspmx5.googlemail.com 30 MX

SOA records

# Name Address Type
1 yyyyyyyyyyyyyyyyy.com Raw: ns1.dreamhost.com. hostmaster.dreamhost.com. 2016022500 16625 1800 1814400 14400
Primary Name Server: ns1.dreamhost.com.
Hostmaster: hostmaster.dreamhost.com.
Serial number: 2016022500
Refresh: 4:37:05
Retry: 0:30:00
Expire: 21 days, 0:00:00
Minimum TTL: 14400
SOA